SCORES

All scores below are available for rent from Slovak Music Fund, Medená 29, 81102 Bratislava. More info about terms and conditions can be found at www.hf.sk, or phone ++421-2-5920-7416, e-mail: plencnerova@hf.sk


Orchestral scores

Ad astra, cyklus piesní pre soprán a orchester
Ad Astra, song cycle for soprano and orchestra
Text: Š. Žáry
S solo – 3(1flp), 2, 3, 2 – 4, 0, 0, 0 – tp – bat – ar – cel – pf – archi
12´

Baladická suita pre veľký orchester
Balladic Suite for large orchestra
3(1flp), 3(1ci), 3(1clb), 2 – 4, 3, 3, 1 – tp – bat – ar – cel – archi
23´

Concertino pre klarinet a orchester
Concertino for Clarinet and Orchestra
cl solo – 3(1flp), 2, 2, 3(1cfg) – 4, 3, 3, 1 – tp – bat – pf – archi
21´

Dve prelúdiá v starom slohu z cyklu Kaleidoskop
Two Preludes in Old Style from the Kaleidoscope Cycle
tp – pf (org) - archi
10´

Elégia a Toccata pre klavír, sláčiky a bicie
Elegy and Toccata for Piano, Strings and Percussion
tp – bat – pf - archi
8´30´´

Fantázia pre husle a veľký orchester op.7
Fantasy for Violin and Large Orchestra Op.7
vn solo – 2, 3(1ci), 3(1clb), 2 – 4, 2, 3, 1 – tp – bat – archi
30´

Impromptu s variáciami z cyklu Kaleidoskop
Impromptu with Variations from the Kaleidoscope Cycle
tp – bat – cel – pf (org) - archi

Intermezzá z cyklu Kaleidoskop
Intermezzi from the Kaleidoscope Cycle
tp – bat – cel – pf(org) - archi

Kaleidoskop, cyklus šiestich cyklov pre orchester
Kaleidoscope, cycle of six cycles for orchestra
tp – bat – cel – pf(org)- archi
65´

Kontemplácie pre recitátora a orchester z cyklu Kaleidoskop
Contemplations for Speaker and Orchestra from the Kaleidoscope Cycle
Text: slovenskí básnici/Slovak poets
spk – pf concertato – 1, 0, 0, 0 – 0, 0, 0, 0 – tp – bat – archi

Kráľ Svätopluk, predohra pre veľký orchester
King Svätopluk, overture for large orchestra
3, 3, 3, 3(1cfg) – 6, 3, 3, 1 – tp – bat – ar – archi
17´

Malá suita s passacagliou pre orchester op. 3
Little Suite with Passacaglia for Orchestra Op. 3
2flp, 2, 2, 2 – 2, 2, 1, 0 – tp – archi
11´30´´

Meditácia a tanec z cyklu Kaleidoskop
Meditation and Dance from the Kaleidoscope Cycle
tp – bat – cel – pf - archi
7´30´´

Metamorfózy, symfonická suita
Metamorphoses, symphonic suite
3(1flp), 3, 3, 3(1cfg) – 4, 3, 3, 1 – tp – bat – ar – pf – archi
27´

Nox et solitudo op. 4, cyklus piesní pre mezzosoprán a orchester
Nox et solitudo Op. 4, song cycle for mezzo-soprano and orchestra
Text: I. Krasko
Ms solo – 3(1flp), 2, 3(1clb), 2 – 2, 0, 0, 0 – tp – bat – ar – cel – pf – archi
11´

Pohľad do neznáma, tri piesne pre vyšší hlas, sláčiky a bicie
Glimpse into the Unknown, three songs for higher voice, strings and percussion
Text: P. Štilicha
V solo – tp – bat – cel – pf - archi
12´

Prielom, symfonický obraz pre veľký orchester
Breakthrough, symphonic scene for large orchestra
3(1flp), 3(1ci), 3, 2 – 4, 3, 3, 1 – tp – bat – ar – archi
24´

Rapsodická suita pre klavír a orchester
Rhapsodic Suite for Piano and Orchestra
pf solo . 4(1flp), 3, 3, 4(1cfg) – 4, 3, 3, 1 – tp – bat – archi
24´

Serenáda pre sláčikový orchester
Serenade for String Orchestra
archi
14´

Sonatína z cyklu Obrázky zo Slovenska
Sonatina from the Images from Slovakia Cycle
tp – bat - archi
14´

Symfonická fantázia na BACH pre organ, sláčikové a bicie nástroje
Symphonic Fantasy on BACH for Organ, Strings and Percussion
org solo – tp – bat – archi
26´

Symfonietta rustica pre veľký orchester
Symfonietta Rustica for Large Orchestra
3(1flp), 2, 2, 2 – 4, 2, 3, 1 – tp – bat – pf – archi
17´

Šesť skladieb pre sláčikový orchester
Six Pieces for String Orchestra
archi
26´

Tri časti z Kontemplácií z cyklu Kaleidoskop
Three Pieces from Contemplations from the Kaleidoscope Cycle
1, 0, 0, 0 – 0, 0, 0, 0 – tp – bat – archi
O-366, O-416

Tri piesne pre bas a orchester
Three Songs for Bass and Orchestra
Text: M. Válek, P. Štilicha, J. Smrek
B solo – 2, 2, 2, 2 – 4, 2, 0, 0 – tp – bat – 2pf – archi

Tri romantické skladby z cyklu Kaleidoskop
Three Romantic Pieces from the Kaleidoscope Cycle
tp – bat – cel – archi

Vivolávání jara pre detský zbor a sláčikový orchester
Spring Rituals for children’s chorus and string orchestra
Text: J. Hollý
coro bambini – fl – bat – pf – archi

Žalm zeme podkarpatskej op. 12 pre tenor, miešaný zbor a veľký orchester
Psalm of the Subcarpathian Land Op. 12 for tenor, mixed chorus and large orchestra
Text: J. Zatloukal
T solo – SATB coro – 3(1flp), 3(1ci), 3(1clb), 3(1cfg) – 4, 3, 3, 1 – tp – bat – 2ar – archi
40´
 

Chamber music scores

Ad astra, 5 piesní pre soprán a klavír
Aká si mi krásna, miešaný zbor
Aká si mi krásna, mužský zbor
Bačovské piesne pre barytón a klavír
Baladická suita pre klavír sólo, op. 9
Bodaj by vás, miešaný zbor
Concertino pre klarinet a klavír
Dve prelúdiá in C v starom slohu z cyklu Kaleidoskop pre klavír sólo
Dve prelúdiá in C v starom slohu z cyklu Kaleidoskop pre organ sólo
Elégia pre klavír
Elégia a toccata pre klavír, sláčiky a bicie
Fantázia pre husle a klavír
Horalská suita z cyklu Obrázky zo Slovenska pre klavír sólo
Impromptu s variáciami z cyklu Kaleidoskop pre klavír sólo
Intermezzá z cyklu Kaleidoskop pre klavír sólo
Kaleidoskop, cyklus cyklov pre klavír sólo
Keď sa vlci zišli, z cyklu Obrázky zo Slovenska pre klavír sólo
Keď sa vlci zišli, z cyklu Obrázky zo Slovenska pre sláčikové kvarteto
Klavírne kvarteto pre husle, violu, violončelo a klavír, op.6
Kontemplácie pre recitátora a klavír
Kúcanské piesne
Maličká som, z cyklu Obrázky zo Slovenska pre klavír sólo
Maličká som, z cyklu Obrázky zo Slovenska pre detský zbor
Malá suita s passacagliou pre klavír sólo, op. 3
Meditácia a tanec z cyklu Kaleidoskop pre klavír sólo
Metamorfózy, suita pre klavír
Na veselici, miešaný zbor
Nox et solitudo, 5 piesní pre mezzosoprán a klavír
O človeku, cyklus miešaných zborov na slová Jána Smreka
O horách op. 8, štyri mužské zbory
Ozveny, cyklus miešaných zborov
Pieseň o spoločnej vlasti, pre miešaný zbor
Pieseň o spoločnej vlasti, pre ženský zbor
Poéme macabre, pre husle a klavír
Pohľad do neznáma, 3 piesne na básne P. Štilichu pre vyšší hlas a klavír
Povej vetrík, ľudová poéma pre ženský zbor
Preletel sokol, z cyklu Obrázky zo Slovenska pre klavír sólo
Preletel sokol, z cyklu Obrázky zo Slovenska pre alt, miešaný zbor a sláčikový súbor alebo kvarteto
Rapsodická suita pre 2 klavíry
Serenáda pre dychové kvinteto op. 5
Sláčikové kvarteto op. 2
Slovenská jednohlasná omša, Tri modlitby
Slovenská pieseň, miešaný zbor
Slovenská pieseň, mužský zbor
Slovenské ľudové piesne pre sóla, miešaný zbor a klavír
Sonata rustica z cyklu Obrázky zo Slovenska pre klavír sólo
Sonáta As dur op. 1pre husle a klavír
Sonatína z cyklu Obrázky zo Slovenska pre klavír sólo
Sonatína z cyklu Obrázky zo Slovenska pre sláčikový súbor
Sonatína op. ll pre husle a klavír
Spievanky pre soprán sólo, miešaný zbor a klavír
Svadobný tanec z opery Krútňava pre klavír
Šesť slovenských ľudových piesní pre ženský zbor
Štyri ľudové piesne pre spev a klavír
Terchovské spevy pre barytón, miešaný zbor a klavír
Toccata pre klavír
Tri časti z Kontemplácií pre klavír sólo
Tri piesne pre bas a klavír
Tri romantické kusy pre klavír sólo z cyklu Kaleidoskop
Tri slovenské ľudové piesne pre mužský zbor
V marci, pesničky pre Zorničku
Varila myšička kašičku pre mezzosoprán, detský zbor a klavír
Vivoláváňí jara, detský dvojzbor so sprievodom klavíra

© 1995 - 2024